העקרביות – מיכל פתאל

מיכל פטאל
מיכל פטאל

בתמונה מצולמות חמש נשים המשרתות בתפקיד לוחמות איסוף.
הלוחמות עוברות מסלול זהה ללוחמים בחיל האיסוף הקרבי.
אלו נשים פורצות דרך ומנהיגות דור חדש של נשים להיקלט ולהשתלב בתפקידי לוחמה. הן נדרשות להתמודד עם חברה היררכית וגברית ולבצע את תפקידם על הצד הטוב ביותר, להוכיח לכל שהן ראויות להשתלב לתפקידים אלו, אל אף הסקפטיות שמופנית כלפיהן ולמרות המחלוקות הקשות בחברה בתפקידים אלו. לאורך ההיסטוריה של צה"ל, וגם לפני הקמתו, היוו נשים חלק בלתי נפרד ממאמצי ההגנה על המדינה. במהלך השנים, מגוון התפקידים הפתוחים עבורן ואפשרויות הקידום עברו שינויים רבים. לאחר קום המדינה צומצמו תפקידיהן של הנשים, ובעשרים הראשונים שירתו נשים בעיקר בתפקידים מנהלתיים ובתפקידי עזר. לאחר מלחמת יום הכיפורים צה"ל נדרש לבניין כוח מסיבי והחל להכשיר חיילות גם לתפקידים חדשים, בעיקר למערכי ההדרכה בשדה. מהלך שנות ה-80 החלו להיפתח בצה"ל תפקידים חדשים נוספים לנשים: תפקידי הדרכה במקצועות הלחימה, תפקידי פיקוד ותפקידים טכניים כמו חשמלאות וטכנאות. השינוי הגדול ביותר החל עשור אחר כך, בעקבות עתירתה של אליס מילר לבג"ץ בנושא שילוב נשים בקורס טיס. צעד זה הוביל לפתיחת תפקידים נוספים, לתחילת קיום הכשרות משותפות לחיילים ולחיילות ולהרחבת שילוב נשים בתפקידים קרביים ותומכי לחימה ואף לתפקידי פיקוד בכירים. בעשור האחרון, נשים בצה"ל הגיעו לתפקידי לוחמה ואף תפקידים בכירים.