צבא העם וזכויות נכי צה"ל – מפגש אתוסים: המקרה של ועדת גורן

עו"ד רינת גולד גזית, דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה, מחברת הספר זכויות נכי צה"ל (הוצאת בורסי, 2019). עוסקת למעלה משני עשורים בייעוץ משפטי בנוגע לזכויותיהם של נכי צה"ל ושל משפחות שכולות. לשעבר יועצת משפטית באגף השיקום במשרד הביטחון ויועצת משפטית לארגון נכי צה"ל

01/31/2021

במאמר נבחנים שני האתוסים – אתוס צבא העם ואתוס זכויות נכי צה"ל – דרך המקרה של המלצות ועדת גורן שניסחו את כללי ההכרה בנכי צה"ל לראשונה מאז קום המדינה
אתוס צבא העם ואתוס זכויות נכי צה"ל הם חלק מן הזהות הלאומית הישראלית. בבסיסם עומד עקרון השוויון, לשניהם יש השפעה על המוטיבציה לשירות, ושניהם נוכחים בשיח הציבורי. במאמר נבחנים שני האתוסים דרך המקרה של המלצות ועדת גורן, שהוגשו ב־2010 ושניסחו את כללי ההכרה בנכי צה"ל לראשונה מאז קום המדינה.

הבחינה הזאת, שכללה בדיקה פרקטית של המלצות הוועדה ושל תיקון החוק בעקבותיהן, העלתה כי המלצות ועדת גורן יוצרות פערים בתגמול החיילים, ולפיכך יוצרות פערים הולכים וגדלים בין האתוסים למציאוּת. הפערים האלה שוחקים את אתוס צבא העם ואת אתוס זכויות נכי צה"ל באופן שעלול לפגוע במוטיבציה לשירות. הניתוח והדיון במאמר הזה חושפים כי פרקטיקות ממסדיות שנועדו לשמור על הערכים הלאומיים, שעוצבו עם קום המדינה, מערערות הלכה למעשה את הערכים האלה.