תוכן העניינים, פתח דבר ודבר העורך

01/31/2021

זהו הגיליון הראשון של כתב־העת החדש חברה, צבא וביטחון לאומי – ביטאונה של אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל בשיתוף פעולה עם "מערכות" – בית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי

אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל הוקמה ב־2012, וחבריה הם חוקרים העוסקים במחקר אקדמי בתחום יחסי צבא-חברה. החוקרים האלה משתייכים לדיסציפלינות שונות: חוקרי תקשורת, אנשי מדע המדינה, סוציולוגים, אנתרופולוגים, היסטוריונים, כלכלנים, משפטנים, פילוסופים, אנשי חינוך ופסיכולוגים. ההשקפות הפוליטיות והגישות המחקריות של חברי האגודה שונות, אולם המכנה המשותף לכולם הוא התפיסה שנדרש מחקר אובייקטיבי ככל האפשר של אופן פעילותם של המוסדות הביטחוניים במדינת ישראל, של הממשק ביניהם ובין יתר מוסדות המדינה, ושל חלקהּ של החברה בשליטה בהם.
כתב העת "מערכות" נוסד בשנת 1939. כשלוחמי ארגון "ההגנה" נשלחו לחזית, הם היו חמושים לא רק ברובים אלא גם בגיליונות של כתב העת "מערכות". מאחר שלא הייתה אז ספרות צבאית מקצועית, תורגמו עבורם מאמרים משפות זרות והונגשו להם בעברית בכתב העת החדש. עם הקמת צה"ל הפך "מערכות" לכתב העת המקצועי של צבא ההגנה לישראל, ולימים לבית ההוצאה לאור של צה"ל. במדפי הספרים בבתים רבים בישראל נמצאו ספרים עם הלוגו של "מערכות" (חנית ומגן), שהפך לתו איכות מקצועי של ספרות והגות צבאית.
במשך שמונים שנותיו היה "מערכות" כתב עת עיוני ואינטלקטואלי, המעשיר את המפקדים בידע צבאי ומעורר שיח. הוא גם מקור חשוב למחקרים רבים הנעשים על־ידי קצינים במכללות הצבאיות. בשיחות שניהלנו עם פרופ' זאב דרורי, יושב הראש הקודם של אגודת חוקרי צבא וחברה, הועלה הרעיון להוציא לאור גם כתב עת אקדמי של "מערכות".
כך נולד חברה, צבא וביטחון לאומי, שאת גיליונו הראשון אתם קוראים כעת.