צור קשר

הצטרפו לחברי האגודה
אגודת חוקרי צבא בישראל

פרופ' זאב דרורי - יו"ר האגודה
טלפון: 050-7939778
דוא"ל: droriz@zahav.net.il

ד״ר עמיר בר אור - מזכיר האגודה
טלפון: 052-8535505
דוא"ל: amirb1949@gmail.com

מעיין טפר - מזכירות האגודה
טלפון: 055-9383211