חברי הוועד המנהל:

פרופ׳ הלל נוסק

(Ph.D. האוניברסיטה העברית )ראש מכון דן שומרון לחקר חברה, ביטחון ושלום במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. בעמק הירדן. בין התפקידים

פרופ' אילת הראל

אילת הראל היא פרופ' למדע המדינה, מרצה בתכנית לניהול וישוב סכסוכים ובמחלקה לפוליטיקה וממשל, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המחקרים והפרסומים שלה

ד"ר איתן שמיר

ד"ר איתן שמיר הינו מרצה בכיר ועומד בראש התוכנית לתואר שני בלימודי ביטחון במחלקה למדע המדינה, באוניברסיטת בר אילן ועמית