אספה כללית של האגודה

במסגרת אספה כללית של האגודה, שנערכה ביום 17 באוגוסט 2017, הופיע נציב קבילות החיילים, האלוף במילואים יצחק בריק, שנשא הרצאה מטלטלת על כשלים שונים המאיימים על המערכת הצבאית כולה. בריק, שעם כניסתו לתפקיד לפני כעשור, הגדיר לעצמו שמשימתו היא עיצוב פיקוד ולאו דווקא איסוף קבילות, פירט בעיקר את העדר תכלול התהליכים בחיל היבשה, הכהונה הקצרה – יחסית – של בעלי התפקידים הבכירים, והדרך הארוכה שהצבא עוד צריך לעשות, להערכתו, בכל הנוגע לפיקוד ולמנהיגות.

אספה כללית של האגודה

במסגרת אספה כללית של האגודה, שנערכה ביום 17 באוגוסט 2017, הופיע נציב קבילות החיילים, האלוף במילואים יצחק בריק, שנשא הרצאה מטלטלת על כשלים שונים המאיימים על המערכת הצבאית כולה. בריק, שעם כניסתו לתפקיד לפני כעשור, הגדיר לעצמו שמשימתו היא עיצוב פיקוד ולאו דווקא איסוף קבילות, פירט בעיקר את העדר תכלול התהליכים בחיל היבשה, הכהונה הקצרה - יחסית - של בעלי התפקידים הבכירים, והדרך הארוכה שהצבא עוד צריך לעשות, להערכתו, בכל הנוגע לפיקוד ולמנהיגות.