האם מדינת ישראל, הצפון והגליל העליון מוגנים?

יום שני 13.2.2017
אודיטוריום זרנגין – קמפוס לוואן (מזרח)
המכללה האקדמית תל-חי

15:50-15:30
התכנסות
16:00-15:50
דברי פתיחה
מנחה: דר' עמיר בר אור, מזכיר אגודת חוקרי
צבא וחברה, מרצה וחוקר בנושאי צבא, ביטחון
וחברה, מרצה באוניברסיטה העברית ודקן הסטודנטים )לשעבר( במכללת כינרת.
16:45-16:00
התפתחות הזירה הצפונית והמוכנות של מדינת ישראל אל מולה
אלוף )מיל'( אייל בן ראובן – חבר כנסת מטעם "המחנה הציוני", ממלא מקום בוועדת החוץ והביטחון, יושב-ראש השדולה לקידום צה”ל כצבא מתקדם, יעיל ומנצח, יושב-ראש השדולה למען התעשיות הביטחוניות בישראל. בצה"ל שירת בחיל השריון כמח"ט, מפקד גייס, מפקד אוגדה, מפקד המכללות הצבאיות וסגן מפקד פיקוד צפון במלחמת לבנון השנייה.
17:30-16:45
איום הטילים והמשמעות הכלכלית/מבצעית של הגנה באמצעות רקטות וטילים
דר' נתן פרבר – מרצה )לשעבר( בפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניון ומדען )לשעבר( של חטיבת הטילים של תע"ש וחבר הנהלת "מגן לעורף".
18:00-17:30
אופציית הלייזר הכימי
דר' עודד עמיחי – מדען ואיש רפא"ל )לשעבר(, מומחה בקנ"מ בינלאומי בתחום הלייזר ויו"ר "מגן לעורף".
18:15-18:00
הפסקת קפה
18:45-18:15
על איום המנהרות
אל"מ )מיל'( יוסי לנגוצקי – מפקד "הסיירת הירושלמית" )במילואים( בקרבות ארמון הנציב ומוצבי הנקניק והפעמון במלחמת ששת הימים. מפקדה של היחידה הטכנולוגית – מבצעית של חיל המודיעין במלחמת יום הכיפורים. בעל "עיטור המופת" ו"פרס ביטחון ישראל". הגאולוג שיזם והוליך לתגליות הגז בים התיכון הישראלי העמוק )"סבא של תמר! "(. יועץ לשעבר של הרמטכ"ל )בהתנדבות( למלחמה באיום המנהרות.
19:30-18:45
פאנל של המשתתפים:
מה נחוץ על מנת לשפר את הגנת המדינה והגליל בפרט ואת הגנת הצפון וישראל בכלל מול איום החיזבאללה?

פרטים נוספים: אורי גנני – 052-6596512