חג שבועות שמח

בימים אלה אני עובד יחד עם פרופ' יורם פרי על העברת המקל של יו"ר האגודה ולא רחוקה הפגישה עם חברי האגודה וחברי הועד המנהל בה נשמע גם את הרצאתו של יורם על ספרו החדש.
"ואף על פי כן נוע תנוע", הרבה תכניות נרקמות לעתיד ויחד נעלה במדרגות האקדמיה והמחקר בשנים הקרובות.
עם פריחה ופירות השדה של חג השבועות, 

ברצוני לאחל לכולנו חג שבועות שמח,

פרופ' זאב דרורי