כבוד למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן!

יצא לאור הספר Special Operations Forces in the 21st Century בעריכת פרופ' אייל בן ארי, יו"ר מכון לחקר חברה, שלום וביטחון ע"ש דן שומרון.
בספר מאמר של פרופ' אייל בן ארי ומאמר נוסף של פרופ' זאב דרורי ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים במכללה האקדמית כנרת עם ד"ר אייל לוין ופרופ' אייל בן ארי בנושא
Special Forces, ethos and technology: the case of Israel's Haruv Reconnaissance Unit