קול קורא להגשת מאמרים לפרסום בגיליון מספר 6 של כתב העת "חברה, צבא וביטחון לאומי"

בימים אלה יצא לאור הגיליון החמישי של כתב העת חברה, צבא וביטחון לאומי, המשותף לאגודת חוקרי צבא-חברה בישראל ולהוצאת מערכות . לקראת הוצאתו של גיליון מספר 6 המתוכנן לסתיו 2023, אנו מזמינים כותבות וכותבים להגיש מאמרים לגיליון זה. בגיליון אמורים להתפרסם מאמרים וביקורות ספרים.

יתקבלו בברכה מאמרים העוסקים בכל הנושאים כעולה מכותרת כתב העת, דוגמת: תמורות ביחסי צבא וחברה; היבטים ארגוניים, כלכליים, תרבותיים וחברתיים של צה"ל וארגוני ביטחון נוספים; תקשורת, צבא וביטחון; מהות מושג הביטחון הלאומי בעידן של סכנות בלתי-צבאיות לביטחון האומה; מלחמה ומוסר; פוליטיקה ותקשורת; הדרך בה מתמודדת מדינת ישראל עם האיומים השונים על ביטחונה; צבא ומגדר; צבא ודת; יחסי דרג צבאי ודרג מדיני; תהליכי קבלת החלטות בתחום הביטחון; התעשיות הביטחוניות; ייצוגי צה"ל בקולנוע, בספרות ובאמנות; החזית האזרחית והגנת העורף. 

חברה, צבא וביטחון לאומי הוא כתב עת אקדמי ונכלל ברשימת כתבי העת המשרתים את מודל התקצוב של המוסדות האקדמיים בישראל. ככזה הוא פועל בהתאם לעקרונות והמתודות הנהוגים בכתבי עת אקדמיים בארץ ובעולם. הוא נהנה מחופש אקדמי מוחלט, כמקובל בכתבי עת אקדמיים, ומפרסם מאמרים שיש בהם עניין גם לחוקרים אקדמיים וגם לאנשי המעשה. המאמרים המוגשים יעברו שיפוט עיוור כפול וייבחרו לפרסום על בסיס איכותם האקדמית ומידת הרלבנטיות שלהם לכתב העת. מידת הרלבנטיות תיקח בחשבון גם את השיח הצה"לי כיום, במטרה לתרום לו ולעודדו. 

אנו מקווים שבכך נוכל לבסס כתב עת שינגיש מחקרים ותובנות לקהל רחב יותר המתעניין בנושאים אלה, מעבר לקבוצה הקטנה והמצומצמת למדי של חוקרים באקדמיה. תינתן עדיפות לכתבי יד מקוריים שלא התפרסמו או לא התקבלו עדיין לפרסום במקומות אחרים. אנו קוראים לחוקרות וחוקרים מדיסציפלינות שונות: חוקרי תקשורת ומדע המדינה, סוציולוגים ואנתרופולוגים, היסטוריונים וכלכלנים, משפטנים, פילוסופים, אנשי חינוך ופסיכולוגים, לשלוח לנו מאמרים. בנוסף, נשמח לקדם דיון ממוקד בנושאים ספציפיים במידה וכותבים ירצו להגיב, בקצרה או במאמר שלם, על דברים שהובאו לפרסום בגיליונות קודמים של כתב העת. אנו מאמינים, כי ויכוח כזה עומד בבסיס מהותה של האקדמיה ולכן נעודד אותו. חברה, צבא וביטחון לאומי כולל גם מדור ביקורות ספרים ואנו מעודדים את המע וניינים לפנות ולהציע ביקורות כאלה.

את המאמרים יש להגיש עד ה- 7 בספטמבר 2023. 

בברכה,
ד"ר אלישבע רוסמן, עור כת ראשי ת.

וועדת העורכים (סדר אלפביתי): פרופ' איל בן ארי, ד"ר עפרה בן ישי, פרופ' עוזי בן- שלום, פרופ' אורן ברק, ד"ר אמיר גילת, ד"ר ראובן גל, פרופ' זאב דרורי, פרופ' אילת הראל, ד"ר איל לוין, מר עדי לרנר, פרופ' בני מילר, פרופ' הלל נוסק ,פרופ' יורם פרי, ד"ר איתמר ריקובר.

הנחיות להגשת המאמר:

הנחיות להגשת המאמר: על המאמרים להיות אנונימיים ועל הכותבים להקפיד שלא לכלול בגוף המאמר פרטים מזהים אודות הכותבים עצמם. בקובץ נפרד יש להגיש קורות חיים קצרים )שם, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, תואר אקדמי ושיוך אקדמ י(. הנחיות נוספות להגשת המאמר ניתן למצוא בהמשך העמוד. ניתן לפנות לד"ר איתמר ריקובר, מזכיר וועדת העורכים, בכל שאלה הקשורה לכתב העת, בדוא"ל: itamar.rickover@gmail.com

1. מאמר אקדמי בהיקף של עד 7,000מילים בעברית )כולל הערות ומקורות בסגנון APA(. יש להמעיט ככל הניתן בהערות שוליים.
2. על המאמר להיות מוגש לאחר עריכה והגהה קפדניות.
3. על המאמר לכלול:
א. כותרת המאמר בעברית ובאנגלית.
ב. תקציר המאמר כ- 150 מילים בעברית ו- 200באנגלית.
ג. עד עשר מילות מפתח.
4. במידת האפשר, נבקש לצרף תמונות התורמות למאמר. יש לשלוח אותן בצירוף שמות המזכים )שם הצלם( וזכויות יוצרים )הגורם מספק התמונה( וכן ברזולוציה גבוהה.
5. את המאמר יש לכתוב בהתאם לתבנית הבאה:
א. יש לכתוב את המאמר בפונט Davidבעברית ובכתב Times New Roman בלועזית.
ב. גודל האות יהיה 12 בעברית, 11 בלועזית.
ג. הרווח בין השורות יהיה 1.5.
ד. כותרות ראשיות יהיו בגודל 14מודגשות )בבולד( וכותבות משנה בגודל 12 ומודגשות.
ה. הפניות יופיעו בתוך סוגריים בגוף המאמר והערות השוליים, במידה וישנן, יופיעו בתחתית כל עמוד.
ו. ציטוטים – יובאו במירכאות כפולות, אלא אם מדובר בציטוט שאורכו יותר מ- 50מילים. במקרה זה יש להביאו בכתב אלכסוני )ITALIC(. יש להקפיד על מראי מקום מלאים של הציטוטים.
6. מדור ביקורת ספרים: כתב העת מפרסם ביקורות על ספרים בתחום. במידה וכתבתם/ן ספר בנושא בשנה-שנתיים האחרונות, המערכת מזמינה אתכם/ן לשלוח אותו ומידע אודותו )תקציר וראשי פרקים( למערכת לצורך סיקור. ביקורות ספרים תהיינה בהיקף של עד 1500 מילה.
את המידע אודות הספרים יש לשלוח לפרופ' איל בן ארי, עורך המדור, ואם יתקבל אישור לכך נבקש לקבל עותק אלקטרוני או קשיח של הספר עצמו. דוא"ל: eyal1953@gmail.com

 

בהצלחה,
וועדת העורכים
כתב העת חברה, צבא וביטחון לאומי

גלילה לראש העמוד