הרב"ט האסטרטגי – אסף חזני

אסף חזני
אסף חזני

הרב"ט האסטרטגי (שער האריות, יוני 2018, יום שישי של הרמדאן) שגרת החיים בעיר העתיקה היא שגרה נפיצה. את מה שהמנהיגות במקום ועל המקום לא תצליח לפתור בזמן אמת, גם אסטרטגים דגולים יתקשו מאוחר יותר לסדר. כך למשל, שנתיים קדימה, בשלושים במאי 2020, כמה עשרות מטרים בודדים מהשער, שוטרים (אחרים) יוציאו להורג את איאד חאלק ועקב כך הארץ תגעש. זהו רגע של התייחדות, ראשם של המתפללים ושל המתפללת מכוון כלפי מטה, ראשם של השוטרים מביט על הנעשה כלפי מעלה, וגם השוטר או השוטרת (לא ניתן לזהות) העומד/ת בראש החוליה ונראה לפי התג שהוא/היא נמצא/ת כנראה בהליך ההכשרה שלו, ובכן, גם השוטר/ת הנמוך/ה מכל האנשים שנכנסנו לפריים סורק/ת את הסביבה. זהו רגע של התייחדות, שהתנועה קופאת בו והשליטה על הנעשה לכוחות השיטור יחסית קלה. שימו לב שהידיים שלהם מחבקות את הנשק, הם עדיין לא דרוכים. אולי הם אפילו מזדהים עם התפילה וההתייחדות עם הבורא. אבל עוד רגע, התפילה תסתיים והקהל יתפזר והאחריות על המענה הטקטי המיידי תוטל על כתפיהם של שוטרי החובה הצעירים. רב"טים או מש"קים שיקבלו אחריות על שמירת אסטרטגיית הסטטוס קוו, או שמא אחריות על הבעירה הבאה.