לא ינום ולא יישן – חניאל אלמקייס

חניאל אלמקייס
חניאל אלמקייס

מנוחת לילה באימון.
הצוות כבר רדום בתוך התומ"ת ורק המפקד נשאר לבדו לבדוק שהכל תקין, הכל במקום, לפני שהוא פורש בעצמו