תוכן העניינים

03/20/2022

מאמרים

צבא בונה עם? שירות צבאי כמשפיע על תפיסות חברתיות בישראל: השסע הדתי-חילוני כמקרה בוחן/ ד"ר אלישבע רוסמן, עמ' 8

האנתפאדה השנייה והפתעה אסטרטגית: מקרה בוחן של מודיעין לריצוי קברניטים/ ד"ר אבנר ברנע, עמ' 27

לא מלחמה ולא שלום: התמודדות ישראל במסגרת העימות באזור האפור עם איראן וחזבאללהמר עומר דוסטרי, עמ' 42

מתכננים את הפוטנציאל הלאומי: ההכוונה הצבאית של מערכת הלימודים בבתי הספר בתחילת שנות ה־50/ ד"ר יורם פריד, עמ' 71

השתקפויות של החברה בישראל בפקודות המנהיג הצבאי: ניתוח מקרה הרמטכ"ל/ד"ר שני אלמוג, עמ' 90

 

ספרים

תגובה לביקורת

מאמר הביקורת (גיליון 2, עמ' 125–131) של ד"ר עפרה בן ישי על הספר: מלחמה במקום שלום – מאה שנות לאומיות ומיליטריזם בישראל/פרופ' אורי בן־אליעזר, עמ' 107

 

ביקורות ספרים

Jon R. Lindsay. Information Technology and Military Power. Ithaca: Cornell University Press, 2020.

ד"ר טל טובי, עמ' 111

Manekin, Devorah. S. (2020). Regular soldiers, irregular war: Violence and restraint in the Second Intifada. Ithaca, NY: Cornell University Press

פרופ' סטיוארט כהן, עמ' 115

עירית קינן ועירית הרבון, (עורכות) הביטחון כסוגיה אזרחית: התרופפות הביטחון האזרחי-פוליטי-תרבותי בישראל,  פרדס הוצאה לאור והמכללה למנהל, תש״ף, 2020/ פרופ' אילן פלג, עמ' 119

Neve Gordon and Nicola Perugini Human Shields: A History of People in the Line of Fire. Oakland: University of California Press. 2020. 312 pp.

פרופ' אייל בן ארי, עמ' 123

על הכותבים, עמ' 126