ביקורת ספר: מלחמה במקום שלום – מאה שנות לאומיות ומיליטריזם בישראל

ד"ר עפרה בן־ישי

10/21/2021

לסיום, הספר הוא חיוני ובעל ערך רב בארון הספרים העוסק בתולדות המדינה ובעתידה. אין בו חידושים תיאורטיים או היסטוריים דרמטיים, אך עניין זה דווקא מקשה על הכחשת פרוגרמת התוכחה המוצעת על־ידו ומונע בריחה והטלת אשמת המלחמה על אחרים. זהו ספר המחייב חשבון נפש לאומי, בקרב אזרחים מן השורה, חוקרי מלחמה וחברה ואף בקרב מנהיגים, בשאלת אחריותם לכך ש"אין חדש תחת השמש". זוהי תרומתם לכך שפעולות התגמול, שאותן כינה משה דיין "פעולות צבאיות בימי שלום" (ע' 252) שבות וניצבות 60 שנה מאוחר יותר לפתחנו, בדמות המב"ם של המאה ה־21.