היסטוריוגרפיה של הלם הקרב על המסך הישראלי

ד"ר אדם צחי, המכללה האקדמית הרצוג והמכללה למנהל

10/21/2021