מיקרו־סוציולוגיה של מלחמות חדשות

פרופ' עוזי בן־שלום, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת אריאל ואגודת חוקרי צבא-חברה בישראל 

רינת משה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן

ד"ר רוני מש, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת אריאל ואגודת חוקרי צבא-חברה בישראל

ד"ר עמית דביר, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת אריאל20.10.2021

10/21/2021