חברה, צבא וביטחון לאומי – גיליון 3

מרס 2022 / 20.03.22, אדר ב תשפ"ב

כתב עת אקדמי ראשון מסוגו שיוצא לאור בשיתוף פעולה בין "מערכות" ואגודת חוקרי צבא וחברה בישראל. כתב העת עומד בקריטריונים להכללה ברשימת כתבי העת המשרתים את מודל התקצוב של המוסדות האקדמיים בישראל.

תוכן העניינים

הורדת PDF מאמרים צבא בונה עם? שירות צבאי כמשפיע על תפיסות חברתיות בישראל: השסע הדתי-חילוני כמקרה בוחן/ ד"ר אלישבע רוסמן, עמ' 8 האנתפאדה השנייה והפתעה

דבר העורך

פרופ' אורי בר־יוסף, עורך ראשי חברה, צבא וביטחון לאומי גיליון מספר 3 של חברה, צבא וביטחון לאומי מתפרסם כאשר המלחמה באוקראינה נמצאת בשבוע הרביעי שלה. המלחמה הזו

תגובה לביקורת

פרופ' אורי בן־אליעזר מאמר הביקורת (גיליון 2, עמ' 125–131) של ד"ר עפרה בן ישי על הספר: מלחמה במקום שלום – מאה שנות לאומיות ומיליטריזם בישראל.

ביקורת ספר: Information Technology and Military Power

ד"ר טל טובי, אוניברסיטת בר־אילן "מלחמה", כך קבע התיאורטיקן הפרוסי קרל פון קלאוזביץ, "היא ממלכת אי הוודאות". הביטוי האופרטיבי של אי הוודאות הוא ממד החיכוך

ביקורת ספר: Human Shields – A History of People in the Line of Fire

פרופ' אייל בן ארי, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון והמכללה האקדמית כנרת פרם של ניב גורדון וניקולה פרוג'יני עוסק בתופעה בעלת שורשים היסטוריים ומשמעויות גלובליות עכשוויות:

על הכותבים

ד"ר אלישבע רוסמן  מרצה בכירה במחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר־אילן. חברה מייסדת באגודת חוקרי צבא-חברה בישראל, סגנית ראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן וראש