כתב עת אקדמי ראשון מסוגו שיוצא לאור בשיתוף פעולה בין "מערכות" וארגון חוקרי צבא וחברה בישראל

תוכן העניינים, פתח דבר ודבר העורך

זהו הגיליון הראשון של כתב־העת החדש חברה, צבא וביטחון לאומי – ביטאונה של אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל בשיתוף פעולה עם "מערכות" – בית התוכן המקצועי

מהו צבא אזרחים?

פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה למאמר יש מטרה בתחום המושגי: להציב את החיץ המתבקש בין השיח הציבורי בישראל, שבו מכוּנה הצבא "צבא העם", ובין השיח

בין תקשורת מתגייסת לביקורת מגויסת

פרופ' זאב דרורי, המכללה האקדמית כנרת פרופ' הלל נוסק, המכללה האקדמית כנרת המאמר בוחן האם התקשורת ממשיכה כיום להתגייס בכל פעם שנערכת פעולה צבאית ולהשהות את הביקורת עליה, או

התכנון הצבאי הגיאו־פיזי של התעשייה האזרחית והתשתיות הקריטיות בישראל

ד"ר יורם פריד, היסטוריון עצמאי. מחקריו עוסקים ביחסי צבא-חברה בשנות ה־50פרופ' גדעון ביגר, גיאוגרף והיסטוריון, פרופ' אמריטוס לגיאוגרפיה היסטורית ומדינית בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל־אביב המאמר בוחן את