העמותה בשלבי סיום של קבלת אישור לניהול תקין מרשם העמותות לשנים 2018, 2019.

כל המסמכים הוגשו על ידי רו"ח חן נוי וממתינים לאישור רשמי של רשם העמותות לניהול תקין (למעוניינים ניתן לצפות באתר רשם העמותות).