מאמר חדש של ד"ר כרמית פדן וד"ר עוזי בן-שלום " Sensemaking of Military Leaders in Combat and Its Aftermath: A Phenomenological Inquiry "

שהתפרסם הכתב העת " Journal of Political & Military Sociology". המאמר עוסק בתהליך הפקת משמעות (sensemaking) של מנהיגים צבאיים בזמן לחימה ולאחריה ומרחיב את הממדים הנכללים בתהליך זה מעבר לממד הקוגניטיבי. לקריאה לחץ כאן