דבר היו״ר

אגרת מס' 24

16 יוני 2020 לחברי אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל שלומות. בימים אלו העברתי את המקל ותפקיד יו"ר האגודה לידיו האמונות של

אגרת מס' 23

20 יוני 2017 לחברי אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל רוב שלומות, בימים אלו השלמנו את הנדרש להעברת עמותת חוקרי צבא-חברה את

אגרת מס' 22

3 פברואר 2017 לחברי אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל רוב שלומות, בימים אלו אנו משלימים את הנדרש להעברת עמותת חוקרי צבא-חברה

אגרת מס' 21

"טובה חוכמה מגבורה" – קהלת. ט', ט"ז לחברי אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל שלומות, בימים אלו אנו ניצבים בפתחה של השנה