אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.

חדשות ועדכונים

פעילות: מכון כנרת על שם דן שומרון לקשרי חברה, בטחון ושלום 2015-2018

בין ספטמבר 2015 ומאי 2017 נערכו הפעילויות הבאות כנסים, סדנאות

הכנס הבינ"ל של אגודת ה-IUS

בישיבת ה-Editorial Board של הז'ורנאל Armed Forces & Society  (AF&S) 

22nd annual Summer Workshop on Analysis of Military Operations and Strategy (SWAMOS)

informational brochure with application information for the 22nd annual Summer

כנס כנרת הרביעי למחקרי צבא-חברה בישראל

המלחמות החדשות בעידן הפוליטיקה השבטית אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל מזמינה

פרסומים של חברי האגודה

משפט החייל אזריה – צלצול השכמה למקצוענות הצבא

ד"ר ראובן גל
התפיסה הרווחת בציבור בימים אלו — ואף מתבטאת במידה רבה בתוצאות הסקרים שכבר

מבדקי הקצונה בצה"ל: מה- OSS עד S.S

ביום השנה השני למותו של סא"ל (מיל') שפי שפס (S.S), שבשנות ה- 70 שימש כראש מדור מבדקי קצונה (מבד"ק), הובאה סקירה היסטורית על התפתחות מבדקי הקצונה בצה"ל לאורך השנים.

מן הספרות המקצועית

על מפגש בין משנה אידאולוגית לבין כתיבה אקדמית
אורי בן־אליעזר, מלחמותיה החדשות של ישראל: הסבר סוציולוגי־היסטורי.
תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, 2012 . 528 עמ'.
קובי מיכאל