אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.

חדשות ועדכונים

כנס הבינלאומי השנתי של AIS ) ASSOCIATION FOR ISRAEL STUDIES)

תזכורת נוספת לגבי הכנס הבינלאומי השנתי של AIS ) ASSOCIATION

"מחולשה לחלישה: הפיקוח הפוליטי על הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה"

כנס להקשת ספרו של ד"ר עמיר בר-אור "מחולשה לחלישה: הפיקוח

חוקר החברה הישראלית

אנו חוקרי צבא-חברה בישראל רואים בפרו' משה ליסק ז"ל את

יום עיון בנושא: "דיון ציבורי מיוחד על תפקידה ותפקיד חבריה של אגודת חוקרי צבא חברה בישראל"

בשנים האחרונות התרחשו תהליכים המעלים שאלות הנוגעות למעמדה של האקדמיה

פרסומים של חברי האגודה

Mothers, Military, and Society

“Motherhood” and “military” are often viewed as dichotomous concepts, with the former symbolizing feminine ideals and expectations, and the latter suggesting masculine ideals and norms. Mothers, Military, and Society contributes to a growing body of research that disrupts this false dichotomy. This interdisciplinary and international volume explores the many ways in which mothers and the military converse, align, contest, and intersect in society. Through various chapters that include in-depth case studies, theoretical perspectives and personal narratives, this book offers insights into the complex relationship between motherhood and the military in ways that will engage both academic and non-academic readers alike.

משפט החייל אזריה – צלצול השכמה למקצוענות הצבא

ד"ר ראובן גל
התפיסה הרווחת בציבור בימים אלו — ואף מתבטאת במידה רבה בתוצאות הסקרים שכבר

מבדקי הקצונה בצה"ל: מה- OSS עד S.S

ביום השנה השני למותו של סא"ל (מיל') שפי שפס (S.S), שבשנות ה- 70 שימש כראש מדור מבדקי קצונה (מבד"ק), הובאה סקירה היסטורית על התפתחות מבדקי הקצונה בצה"ל לאורך השנים.