אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודת חוקרי צבא חברה מעודדת את קשרי המחקר והחלפת מידע עם גורמים שונים הן בארץ והן בעולם. אנו עומדים בקשר ישיר עם מכוני המחקר השונים ועם המחלקות הרלוונטיות באוניברסיטאות, וכן מקיימים קשרים הדוקים עם מוסדות מקבילים בחו"ל. קשר הדוק במיוחד מתקיים עם הארגון האמריקאי המקביל לנו, ה-IUS AFS, המתכנס מדי שנתיים בארה"ב, בהשתתפות נציגות מכובדת של חוקרים מישראל, וכן עם ארגון ה-ERGOMAS, האיגוד האירופאי המקביל לנו.


פרסומים של חברי האגודה

כתב העת "חברה, צבא וביטחון לאומי"

לאחר צאתו לאור של הגיליון הראשון של כתב העת המשותף לאגודת חוקרי צבא חברה ולהוצאת מערכות, אנו מתכבדים להוציא קול קורא לגיליון השני של כתב העת חברה, צבא וביטחון לאומי. כל הפרטים

עלון סקירת מאמרים

הדו"ח הדו-חודשי מבוסס על עיון בכתבי עת, אתרים של גופי מחקר וממשל בישראל ובחו"ל. אנו מאמינים שחברי האגודה יכולים למצוא בדו"ח מידע עדכני, שיסיע להם

קול קורא לסדנאות מחקר

כהכנה לקראת כנס כנרת השישי, מצורפים מספר קולות קוראים של האגודה להשתתפות בסדנאות מחקר מהם אנו שואפים לפתח מושבים בכנס כנרת השישי. בקבצים המצורפים פרטים נוספים על סדנאות המחקר

כנס כנרת השישי לצבא ולחברה בישראל save the date

כנס כנרת השישי יתקיים בימים רביעי וחמישי, 23-24 בפברואר 2022 במכללת כנרת וכותרתו תהיה : "חברה, צבא וביטחון לאומי בישראל – אתגרים והזדמנויות בעידן של

קול קורא לסדנת מחקר בנושא "יחסי גומלין בין מערכות הביטחון והבריאות לפני, במהלך ואחרי תקופת קורונה".

סדנת המחקר בחסות האגודה הסוציולוגית הישראלית, אוני' בן גוריון וכמובן אגודת חוקרי צבא חברה בישראל. לפרטים נוספים ולהרשמה, בקובץ המצורף.

אירוע השקת ספר

יצאה לאור הגרסה החדשה בעברית לספרן של פרופ' אילת הראל-שלו ושותפתה למחקר ד"ר שיר דפנה-תקוע "על ביטחון וחוסר ביטחון – הקרב הכפול של נשים לוחמות" (פרטים נוספים

כתב העת "חברה, צבא וביטחון לאומי"

לאחר צאתו לאור של הגיליון הראשון של כתב העת המשותף לאגודת חוקרי צבא חברה ולהוצאת מערכות, אנו מתכבדים להוציא קול קורא לגיליון השני של כתב העת חברה, צבא וביטחון לאומי. כל הפרטים נמצאים כאן. כולם מוזמנים

עדכון דו חודשי על פיתוח הידע בתחום צבא-חברה בישראל

החל מעתה, פעם בחודשיים, נעביר לעיון חברי האגודה דו"ח, שתכליתו עדכון על התפתחות הידע בתחום העיסוק של האגודה. הדו"ח מבוסס על כתבי עת, ספרים ואתרים

כנס כינרת השישי לצבא ולחברה בישראל

כנס כנרת השישי העתיד להתקיים בפברואר 2022 במכללת כינרת וכותרתו תהיה : "חברה, צבא וביטחון לאומי בישראל – אתגרים והזדמנויות בעידן של שינוי, מורכבות ואי-ודאות".