אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודת חוקרי צבא חברה מעודדת את קשרי המחקר והחלפת מידע עם גורמים שונים הן בארץ והן בעולם. אנו עומדים בקשר ישיר עם מכוני המחקר השונים ועם המחלקות הרלוונטיות באוניברסיטאות, וכן מקיימים קשרים הדוקים עם מוסדות מקבילים בחו"ל. קשר הדוק במיוחד מתקיים עם הארגון האמריקאי המקביל לנו, ה-IUS AFS, המתכנס מדי שנתיים בארה"ב, בהשתתפות נציגות מכובדת של חוקרים מישראל, וכן עם ארגון ה-ERGOMAS, האיגוד האירופאי המקביל לנו.


חדשות ועדכונים

פרסומים של חברי האגודה

להנאה כולם מצורף המאמר הזוכה בפרס אגודת חוקרי צבא חברה בישראל:

ד"ר כלילה מגן וד"ר אפרים לפיד:Magena, Clila, Lapid, Ephraim (2018) "Israel's military public diplomacy evolution: Historical and conceptual dimensions" Public Relations Review 44. 287–298למאמר לחץ

המאמרים הזוכים לאות הערכה של אגודת חוקרי צבא חברה בישראל:

1. ד"ר לב טופור:Topor, Lev (April-June 2019) "Dark and Deep Webs-Liberty or Abuse" International Journal of Cyber Warfare and Terrorism, Vol 9/2למאמר לחץ כאן 2.

המאמר הזוכה בפרס מכון דן שומרון:

פרופ' אילת הראל-שלו:Harel-Shale, Ayelet (2018) "A room of one’s own(?)" in battlespace – women soldiers in war rooms, Critical Military Studiesלמאמר לחץ כאן

ספר חדש יצא לאור לפרופ' אילת הראל-שלו ולשותפתה למחקר ד"ר שיר דפנה-תקוע

הספר פורסם בהוצאת הספרים האקדמית של אוניברסיטה אוקספורד. הספר עוסק בנשים לוחמות ונשים בתפקידי תומכי לחימה בצבא. רצ"ב פלייר עם פרטים נוספים וקוד הנחה למעוניינים/ות.

כנס 80 שנים ל"מערכות":

ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות, מזמין את חברי האגודה להצטרף לאירוע חגיגי לציון 80 שנים ל"מערכות". האירוע יתקיים ביום שלישי 25 בפברואר 2020 במכללות הצבאיות.

ד"ר ראובן גל מפנה אותנו להדרכה לקראת הגשה לפרסום מאמרים (משולחנה של פט שילדס, עורכת AF&S)

הלינק הראשון הוא online קבוע.  אבל ה- Webinar (סמינר מקוון) הוא במועד קרוב (3 במרץ) SAGE recently launched an online educational course helping researchers navigate the publishing process. Following the success of

הכנס השנתי ה- 51 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

הכנס השנתי ה- 51 של האגודה הסוציולוגית הישראלית יתקיים בעוד שבועיים 25-26.02.2020, באוניברסיטת בר-אילן: "תרבות, כוח וכוח התרבות". במסגרת הכנס יתקיים שולחן עגול של קהילת צבא ובטחון ביום

כנס 80 שנים ל"מערכות":

ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות, מזמין את חברי האגודה להצטרף לאירוע חגיגי לציון 80 שנים ל"מערכות". האירוע יתקיים ביום שלישי 25 בפברואר 2020 במכללות הצבאיות.

ערב עיון בנושא "חיי מי שווים יותר במלחמות בנות זמננו"

לרגל צאת ספרו של פרופ' יגיל לוי שכותרתו Whose Life Is Worth More? Hierarchies of Risk and Death in Contemporary Wars. יום ראשון 1 במרץ