אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודת חוקרי צבא חברה מעודדת את קשרי המחקר והחלפת מידע עם גורמים שונים הן בארץ והן בעולם. אנו עומדים בקשר ישיר עם מכוני המחקר השונים ועם המחלקות הרלוונטיות באוניברסיטאות, וכן מקיימים קשרים הדוקים עם מוסדות מקבילים בחו"ל. קשר הדוק במיוחד מתקיים עם הארגון האמריקאי המקביל לנו, ה-IUS AFS, המתכנס מדי שנתיים בארה"ב, בהשתתפות נציגות מכובדת של חוקרים מישראל, וכן עם ארגון ה-ERGOMAS, האיגוד האירופאי המקביל לנו.


חדשות ועדכונים

—– תזכורת – תזכורת – תזכורת – תזכורת —–

חברים נכבדים,  אגודת חוקרי צבא חברה בישראל מתכבדת להזמינך להרצאתו של פרופ'

לאיתמר ריקובר, מנכל אגודת חוקרי צבא חברה בישראל

כולנו משתתפים בצערך על מות אביך, שלא יהי עוד צער

פרסומים של חברי האגודה

יצא לאור הגיליון החדש של כתב העת "חוסן לאומי, פוליטיקה חברה" בעריכת ד"ר איל לוין.

פרטים נוספים על כתב העת, המאמרים החדשים (וגם גיליונות קודמים) ניתן למצוא בלינק המצורף:

טל אלוביץ' מבקש לעדכן על יציאתו לאור של ספרו החדש "פוליטיקה של ביטחון – אי יציבות קואלציונית ותפיסת הלחימה בטרור“.

הספר מנתח את גבולות ההשפעה של המערכת הפוליטית על סוגיות ביטחוניות. הספר, בהוצאת “סגול ספרים”, מופץ בגישה אלקטרונית פתוחה וללא עלות. קישור לספר לקריאה בפורמט

תיקון קטן וחוב מהעדכון הקודם, הספר Military Mission Formations and Hybrid Wars – New Sociological Perspectives

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780367855390 הוא פרי עבודתם המשותפת של פרופ' עוזי בן שלום, פרופ' איל בן ארי ופרופ' תומס ברונד מדנמרק.