אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודת חוקרי צבא חברה מעודדת את קשרי המחקר והחלפת מידע עם גורמים שונים הן בארץ והן בעולם. אנו עומדים בקשר ישיר עם מכוני המחקר השונים ועם המחלקות הרלוונטיות באוניברסיטאות, וכן מקיימים קשרים הדוקים עם מוסדות מקבילים בחו"ל. קשר הדוק במיוחד מתקיים עם הארגון האמריקאי המקביל לנו, ה-IUS AFS, המתכנס מדי שנתיים בארה"ב, בהשתתפות נציגות מכובדת של חוקרים מישראל, וכן עם ארגון ה-ERGOMAS, האיגוד האירופאי המקביל לנו.


חדשות ועדכונים

קול קורא למתן פרסים למאמר מצטיין – אגודת חוקרי צבא חברה בישראל

הוועדה האקדמית של כנס כנרת החמישי תבחר מאמר (ולא ספר)

כנס כנרת החמישי למחקרי צבא-חברה בישראל "צבא העם מאז ולעולם?" קול קורא

אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל מזמינה הצעות לכנס כנרת החמישי למחקרי

כנס ה- IUS (The Biennial International Conference of the Inter-University Seminar on Armed Forces and Society)

13 חוקרים ישראלים, רובם הגדול חברי האגודה, שהשתתפו והציגו מאמרים

פרסומים של חברי האגודה

ספרו החדש של פרופ' יגיל לוי יצא לאור: Whose Life Is Worth More? Hierarchies of Risk and Death in Contemporary Wars (Stanford University Press).

הספר דן כיצד דמוקרטיות בנות זמננו מתמודדות עם בחירות קשות של חיים ומוות בסכסוכים מזוינים, בעיקר בין הקרבת חיי חייליהן כדי לכבד את החסינות של אזרחי האויב ובין העברת סיכון מהחיילים לאזרחים אלה. אופן ההתמודדות מביא לגיבושן של היררכיות של מוות וסיכון, היררכיות המשתנות באופן דינמי כאשר משתנות מערכות הלגיטימציה להפעלת כוח ולהקרבה. הספר מנתח היררכיות אלה במגוון של עימותים עכשוויים, ובהם מלחמת המזלטי"ם בפקיסטן, מלחמת קוסובו (1999), מלחמות ישראל בעזה (לאחר ההתנתקות) ובגדה (חומת מגן), ומלחמות ארה"ב ובריטניה בעירק ובאפגניסטן.

"ממלכתיות, הדתה ודתיים בצה"ל"

ד"ר ראובן גל מפנה את תשומת ליבנו לפרסום של המכון לדמוקרטיה וכולל מספר הפניות לפרסומים של הספר בין הכומתה לכיפה (הספר יצא לאור לפני כמה שנים)

"תפיסת הבטחון הלאומי של ישראל: אסטרטגיה חדשה לעידן של תמורות"

יצא לאור בימים אלה בעברית ספרו של ד"ר צ'ק פרויליך "תפיסת הבטחון הלאומי של ישראל: אסטרטגיה חדשה לעידן של תמורות"The Roots of Israeli Strategic Culture

אסופת מאמרים שיצאה לאור לפני מספר שבועות ובה גם מאמר אחד שלי (איתמר ריקובר) בנושא: The Roots of Israeli Strategic Culture.

CONFERENCE ANNOUNCEMENT RC01 ARMED FORCES AND CONFLICT RESOLUTION CONFERENCE 5-9 JULY, STELLENBOSCH, SOUTH AFRICA

ד"ר ראובן גל מפנה את תשומת ליבנו לכנס: CONFERENCE ANNOUNCEMENT RC01 ARMED FORCES AND CONFLICT RESOLUTION CONFERENCE 5-9 JULY, STELLENBOSCH, SOUTH AFRICANational Resilience, Politics and Society!

ד"ר איל לוין מפנה את תשומת ליבנו לקול קורא לכתב העת National Resilience, Politics and Society!. ניתן לשלוח הצעות לכתיבת מאמרים בכתב בעת.