אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודת חוקרי צבא חברה מעודדת את קשרי המחקר והחלפת מידע עם גורמים שונים הן בארץ והן בעולם. אנו עומדים בקשר ישיר עם מכוני המחקר השונים ועם המחלקות הרלוונטיות באוניברסיטאות, וכן מקיימים קשרים הדוקים עם מוסדות מקבילים בחו"ל. קשר הדוק במיוחד מתקיים עם הארגון האמריקאי המקביל לנו, ה-IUS AFS, המתכנס מדי שנתיים בארה"ב, בהשתתפות נציגות מכובדת של חוקרים מישראל, וכן עם ארגון ה-ERGOMAS, האיגוד האירופאי המקביל לנו.

חדשות ועדכונים

כנס כנרת החמישי למחקרי צבא-חברה בישראל "צבא העם מאז ולעולם?" קול קורא

אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל מזמינה הצעות לכנס כנרת החמישי למחקרי

שימוש בארכיון צה"ל:

מר מבורך כהן מבקש לחלוק עם כלל חברי האגודה את

ספרה של עו"ד רינת גולד גזית על זכויות נכי צה"ל.

הספר דן בפער בין התדמית של זכויות נכי צה"ל למצב

פרסומים של חברי האגודה

שני מאמרים של ד"ר כרמית פדן מהעת האחרונה.

הראשון בנושא חוסן חברתי בעוטף עזה, יחד עם ד''ר מאיר אלרן והשני בנושא "הפיקוח האזרחי על הצבא בזיקה לסוגיות ערכיות ובעולם של עימותים היברידיים" יחד עם ד''ר קובי מיכאל.
מצורפים קישורים למאמרים.
https://www.inss.org.il/he/publication/the-gaza-envelope-has-societal-resilience-declined/


https://www.inss.org.il/he/publication/civilian-control-of-the-military-with-regard-to-value-based-issues-in-a-world-of-hybrid-conflicts/

מאמרם של ד"ר עוזי בן שלום וד"ר נחמיה שטרן:

"Confessions and Tweets: Social Media and Everyday Experience in the Israel Defense Forces שהתפרסם ב "Armed Forces & Society" .

ספרו החדש של ד"ר עופר ישראלי "International Relations Theory of War"

Covering 1816–2016, this book deals extensively with the international system as well as the territorial outcomes of several key wars that were waged during that time period, providing an instructive lesson in diplomatic history and international relations among global powers.
ד"ר כרמית פדן ווורה מיכלין שפיר עורכות אסופת מאמרים בנושא "ביטחון לאומי במציאות 'נזילה'"

מאמרים המאוגדים בקובץ, פרי עטם של חוקרים צעירים במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מציגים טענה לפיה השינויים בשדה המדיני, הכלכלי, הפוליטי והחברתי לצד אתגרי הביטחון החדשים מולם ניצבות מדינות "המערב" בעת הנוכחית, ובכלל זה מדינת ישראל, מייצרים סדר יום שונה לניתוח סוגיות של ביטחון ואסטרטגיה ואף מאתגרים את האופן בו אנו מגדירים מהו 'ביטחון לאומי'.

"השינוי המבני הנדרש מצה"ל"

מאמר דעה של ד"ר עופר ישראלי בנושא

מספר מאמרים פרי עטן של פרופ' סמדר בן אשר וד"ר יערית בוקק כהן שבמרכזם אלמנות צה"ל הבדואיות ומאמר אחד העוסק בהשוואה ביניהן לאלמנות צה"ל וטרור מהציונות הדתית.

Published the selective myopia J human rights soc work 2018 | שכול מודר חברה ורווחה | How does it feel 2018 social compass | Liminality and Emotional Labor among war widows in Israel