אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודת חוקרי צבא חברה מעודדת את קשרי המחקר והחלפת מידע עם גורמים שונים הן בארץ והן בעולם. אנו עומדים בקשר ישיר עם מכוני המחקר השונים ועם המחלקות הרלוונטיות באוניברסיטאות, וכן מקיימים קשרים הדוקים עם מוסדות מקבילים בחו"ל. קשר הדוק במיוחד מתקיים עם הארגון האמריקאי המקביל לנו, ה-IUS AFS, המתכנס מדי שנתיים בארה"ב, בהשתתפות נציגות מכובדת של חוקרים מישראל, וכן עם ארגון ה-ERGOMAS, האיגוד האירופאי המקביל לנו.


חדשות ועדכונים

קול קורא לגיליון השני של כתב העת חברה, צבא וביטחון לאומי

חברי אגודה נכבדים,לאחר צאתו לאור של הגיליון הראשון של כתב

—– תזכורת – תזכורת – תזכורת – תזכורת —–

חברים נכבדים,  אגודת חוקרי צבא חברה בישראל מתכבדת להזמינך להרצאתו של פרופ'

פרסומים של חברי האגודה

אירוע השקת ספר

יצאה לאור הגרסה החדשה בעברית לספרן של פרופ' אילת הראל-שלו ושותפתה למחקר ד"ר שיר דפנה-תקוע "על ביטחון וחוסר ביטחון – הקרב הכפול של נשים לוחמות" (פרטים נוספים

כתב העת "חברה, צבא וביטחון לאומי"

לאחר צאתו לאור של הגיליון הראשון של כתב העת המשותף לאגודת חוקרי צבא חברה ולהוצאת מערכות, אנו מתכבדים להוציא קול קורא לגיליון השני של כתב העת חברה, צבא וביטחון לאומי. כל הפרטים נמצאים כאן. כולם מוזמנים

עדכון דו חודשי על פיתוח הידע בתחום צבא-חברה בישראל

החל מעתה, פעם בחודשיים, נעביר לעיון חברי האגודה דו"ח, שתכליתו עדכון על התפתחות הידע בתחום העיסוק של האגודה. הדו"ח מבוסס על כתבי עת, ספרים ואתרים

כנס כינרת השישי לצבא ולחברה בישראל

כנס כנרת השישי העתיד להתקיים בפברואר 2022 במכללת כינרת וכותרתו תהיה : "חברה, צבא וביטחון לאומי בישראל – אתגרים והזדמנויות בעידן של שינוי, מורכבות ואי-ודאות".

להוצאת "מערכות – בית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא וביטחון לאומי" יש אתר חדש

https://www.maarachot.idf.il.באתר החדש ניתן למצוא מאמרים חדשים וישנים בתחומי עניין מגוונים בנושא צבא וביטחון לאומי. באתר מערכות ניתן כמובן למצוא גם את הגיליון הראשון של כתב

המשמעויות החברתיות והפוליטיות של תפיסת ההפעלה הצבאית החדשה

ד"ר עפרה בן ישי ופרופ' יגיל לוי מפנים את תשומת ליבנו לסדנה של האגודה הסוציולוגית הישראלית בשיתוף עם המכון לניתוח מדיניות של האוניברסיטה הפתוחה. הסדנה

יצא לאור ספרה החדש של פרופ' איילת הראל שלו ד"ר שיר דפנה-תקוע "על ביטחון וחוסר ביטחון – הקרב הכפול של נשים לוחמות".

הספר עוסק בחוויותיהן של נשים לוחמות בצה"ל. בספר מובא סיפור הקרב הכפול של נשים ששירתו בתפקידי לחימה ובתפקידים תומכי לחימה בצה"ל. הקרב הכפול שלהן מתרחש