אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.

כנס כנרת השישי למחקרי צבא-חברה בישראל "חברה, צבא וביטחון לאומי בישראל – אתגרים והזדמנויות בעידן של שינוי, מורכבות ואי-ודאות"
כנס כנרת השישי למחקרי צבא-חברה בישראל "חברה, צבא וביטחון לאומי בישראל – אתגרים והזדמנויות בעידן של שינוי, מורכבות ואי-ודאות"
כתב עת

חדשות ואירועים

עדכונים לחברי האגודה

מאמרים

צבא בונה עם? שירות צבאי כמשפיע על תפיסות חברתיות בישראל: השסע הדתי-חילוני כמקרה בוחן/ ד"ר אלישבע רוסמן. האנתפאדה השנייה והפתעה

קרא עוד ←