אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.

חדשות ועדכונים

אספה כללית של האגודה

במסגרת אספה כללית של האגודה, שנערכה ביום 17 באוגוסט 2017,

פרסום מאמרים ע"י ישראלים ב- AF&S

בגיליון Armed Forces & Society ) AF&S ) האחרון ( Volume 43, No.

קול קורא כנס כנרת הרביעי למחקרי צבא-חברה בישראל

הוועדה האקדמית של הכנס מבקשת הצעות בנושאים הקשורים לתמורות ביחסי

ברכות ומזל טוב לד"ר (תא"ל מיל') מאיר אלרן ולד"ר כרמית פדן על קבלת התואר.

בשם חברי הועד המנהל וכל  חברי אגודת צבא-חברה בישראל. פרופ'

פרסומים של חברי האגודה

החוסן הלאומי של קיבוצי עוטף עזה בתקופת מבצע "צוק איתן"

בשנת 2014 התחלתי מחקר יחד עם פרופ' לוין א' ובן ארי א' על החוסן הלאומי של קיבוצי עוטף עז

"מנהיגות שקטה"- תרומתו של רא"ל דן שומרון לביטחון ישראל

הוצאת ידיעות אחרונות, 2016
בתחילת 2012 התחלתי בעבודת מחקר ותחקיר לכתיבת ספר ביוגראפי העוסק ברא"ל דן שומרון ז"ל.

מן הספרות המקצועית

על מפגש בין משנה אידאולוגית לבין כתיבה אקדמית
אורי בן־אליעזר, מלחמותיה החדשות של ישראל: הסבר סוציולוגי־היסטורי.
תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, 2012 . 528 עמ'.
קובי מיכאל