אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.
אגודת חוקרי צבא חברה מעודדת את קשרי המחקר והחלפת מידע עם גורמים שונים הן בארץ והן בעולם. אנו עומדים בקשר ישיר עם מכוני המחקר השונים ועם המחלקות הרלוונטיות באוניברסיטאות, וכן מקיימים קשרים הדוקים עם מוסדות מקבילים בחו"ל. קשר הדוק במיוחד מתקיים עם הארגון האמריקאי המקביל לנו, ה-IUS AFS, המתכנס מדי שנתיים בארה"ב, בהשתתפות נציגות מכובדת של חוקרים מישראל, וכן עם ארגון ה-ERGOMAS, האיגוד האירופאי המקביל לנו.


חדשות ועדכונים

לאיתמר ריקובר, מנכל אגודת חוקרי צבא חברה בישראל

כולנו משתתפים בצערך על מות אביך, שלא יהי עוד צער

קול קורא למתן פרסים למאמר מצטיין – אגודת חוקרי צבא חברה בישראל

הוועדה האקדמית של כנס כנרת החמישי תבחר מאמר (ולא ספר)

ברכות ומזל טוב לד"ר (תא"ל מיל') מאיר אלרן ולד"ר כרמית פדן על קבלת התואר.

בשם חברי הועד המנהל וכל  חברי אגודת צבא-חברה בישראל. פרופ'

פרסומים של חברי האגודה

ד"ר קובי מיכאל מעדכן אותנו על יציאתו לאור של גיליון יולי של כתב העת עדכן אסטרטגי – כתב עת רב-תחומי לביטחון לאומי.

כתב העת מופץ על ידי המכון למחקרי ביטחון לאומי-אוניברסיטת תל-אביב והוא כתב עת אקדמי שפיט דו-לשוני, שכל גיליון מתפרסם במהדורה עברית ובמהדורה אנגלית. גיליון יולי

שלושה מאמרים חדשים פרי עטו של פרופ' יגיל לוי

Levy, Yagil. 2020. Israel: A Politically Monitored Military in a Militarized Society, in Oxford Research Encyclopedia of Politics, ed. William Thompson (New York: Oxford University

איחולי מזל טוב:

פרופ' עוזי בן שלום קיבל לאחרונה תואר פרופ' חבר. קצת מהיבול של פרופ' עוזי בן שלום מובא בהמשך.

מהנעשה באגודה:

לפני מספר שבועות קיבלה האגודה אישור לניהול תקין מרשם העמותות. בשם חברי האגודה אנו מודים לרו"ח חן נוי ולעו"ד איל נון המלווים אותנו כבר שנים

קול קורא לכתב עת חדש של האגודה והוצאת מערכות:

בשם חברי האגודה, אנו מודים לפרופ' אורי בר יוסף שהסכים לקבל על עצמו את התפקיד החשוב של העורך הראשי של כתב העת החדש של האגודה