אגודת חוקרי צבא חברה

כמה וכמה מטרות הציבה לעצמה אגודת חוקרי חברה-צבא בישראל עם היווסדה. בראש יעדיה המוצהרים של האגודה ניצבים קידומו, הצגתו וניתוחו של המחקר הבין-תחומי המתמקד בנושאים השונים הנגזרים מן הנושא הכללי של יחסי חברה וצבא: הקשרים בין הצבא לחברה, הממשק שבין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, היחסים שבין הצבא ובין גופי ביטחון אחרים, וכן ההיבטים החברתיים והארגוניים השונים של הצבא.
האגודה פועלת לעודד את המחקר בתחומי העניין של יחסי צבא וחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות, בדיסציפלינות שונות ובמבט השוואתי. כמו כן פועלת האגודה להפיץ את הידע המחקרי המצטבר בארץ ובחו"ל, בקרב גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון, ובציבור הרחב.

חדשות ועדכונים

כנס הבינלאומי השנתי של AIS ) ASSOCIATION FOR ISRAEL STUDIES)

תזכורת נוספת לגבי הכנס הבינלאומי השנתי של AIS ) ASSOCIATION

"מחולשה לחלישה: הפיקוח הפוליטי על הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה"

כנס להקשת ספרו של ד"ר עמיר בר-אור "מחולשה לחלישה: הפיקוח

חוקר החברה הישראלית

אנו חוקרי צבא-חברה בישראל רואים בפרו' משה ליסק ז"ל את

יום עיון בנושא: "דיון ציבורי מיוחד על תפקידה ותפקיד חבריה של אגודת חוקרי צבא חברה בישראל"

בשנים האחרונות התרחשו תהליכים המעלים שאלות הנוגעות למעמדה של האקדמיה

פרסומים של חברי האגודה

"הצבא וחברת השוק בישראל"

ספר חדש בעריכתם של פרופ' יגיל לוי, ד"ר ניר גזית, גב' רינת משה, וד"ר אלונה הרנס שכותרתו "הצבא וחברת השוק בישראל" בהוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה. בספר ששה מאמרים, המנתחים היבטים שונים של היחסים בין הצבא לבין חברת השוק. הספר הוא פרי עבודה משותפת של האוניברסיטה הפתוחה- המכון לניתוחי מדיניות ושל קהילת צבא וביטחון של האגודה הסוציולוגית הישראלית. לפרטים נוספים לחץ כאן

ספרו של פרופ' אורי בן אליעזר, "מלחמה במקום שלום - מאה שנות לאומיות ומיליטריזם בישראל".

הספר מתחקה אחר התהליכים שהביאו להפיכתה של "לאומיות מיליטריסטית", לאחד הגורמים המרכזיים שהביאו על ישראל את מלחמותיה השונות, מימי ראשית הציונות ועד ימינו אלה. למול הלאומיות המיליטריסטית, מבקש הספר להראות כיצד לאורך כל הדרך קמו כוחות חברתיים שונים שהאמינו כי האפשרות לשלום אינה תלויה בהכרח "בצד השני" אלא בישראל.

ד"ר ראובן גל מבקש להפנות אותנו למאמר מעניין על דוקטרינת צה"ל בהגנת הגבול.

מה שעושה אותו מעניין במיוחד היא העובדה שהוא נכתב ע"י חוקר מצרי, ד"ר עמר יוסוף. ד"ר עמר שימש כמזכיר הראשון של שגרירות מצרים בישראל עד לפני כשלוש שנים וניצל ביעילות (ובגלוי) את שהותו בישראל וקשריו הרבים עם ישראלים (כולל אנשי צבא) כדי להבין יותר טוב את המנטליות הישראלית והצה"לית.
Amr Yossef, "Culture and Military Doctrine: The Israel Border Mission after the Arab Spring," Res Militaris, ERGOMAS Issue n°6 "Israel's Borders," March 2019