אירועים ועדכונים

קול קורא מעודכן להגשת תקצירים להשתתפות בחממת מחקר בנושא: המאבק נגד הרפורמה המשפטית בעין מחאת 'מלחמת יום הכיפורים': 50 שנות אקטיביזם פוליטי בישראל –

חקר אירועים מעצביםחממת מחקר האם התגובות הציבוריות לרפורמה המשפטית הנן בבחינת אירוע מעצב (Transformational Event) או נקודת מפנה (Turning Point)