Our winners

פרופ' סטיוארט כהן

ד"ר ליאור יוחנני

Fighting to Belong: Foreign Recruits, Voluntary Enlistment, and National Belonging in Israel

ד"ר אושרי בר גיל

אוכלוסיית הטכנולוגים המובילה אשר מצליחה לסייע לצהל בהתמודדות עם האתגרים המבצעיים

לוי טלי

שינויים בחוזה החברתי של שירות המילואים, כצוהר להבנת יחסי מדינה, צבא וחברה בישראל.

ד"ר דותן דרוק

‘The Reserves Will Hold’
קישור למאמר >

שגיא קפלן

כיצד אסטרטגיות ההתמודדות מסייעות לטירונים להתמודד עם לחצי החצי שנה הראשונה

לשירותם בצהל: השוואה בין טירונים משלושה חֵיילוֹת, בשתי נקודות זמן שונות

קרן אימפקט

ד"ר אפרים לפיד

Israel’s military public diplomacy evolution: Historical and conceptual dimensions

קישור אפרים לפיד ויקידפיה

ד"ר כלילה מגן

Israel’s military public diplomacy evolution: Historical and conceptual dimensions

ד"ר לב טופור

Dark and Deep Webs-Liberty or Abuse

ד"ר מבורך כהן

המחלוקת על פעולות הגמול של צהל בגבול ירדן בשנים 1953–1956

ד"ר מירב פרץ

שיח מוסללים: סיפוריהם של סרבנים חברתיים בישראל

גב' כרמלה מנשה

פרופ' גבי שפר

נפרופ' משה ליסק

Scroll to top